Turkse & Italiaanse specialiteiten | 100% halal & alcoholvrij

Volg ons :
Ziyafet restaurant Nijmegen

Huisregels

Huisregels

  • Het is verboden meegebrachte etenswaren en dranken te nuttigen bij Ziyafet Restaurant.
  • Correcte kleding is verplicht, indien u niet voldoet aan onze norm behouden wij ons het recht voor u de toegang te weigeren. Trainingspakken/joggingsbroeken zijn niet toegestaan.
  • Voor uw en onze veiligheid houden wij mede toezicht door middel van camera’s in geval van calamiteiten zullen de opgenomen beelden gebruikt worden ter identificatie.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan bij Ziyafet Restaurant.
  • Ziyafet Restaurant is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.

Huisregels in een zorginstelling
Zorginstellingen hebben huisregels. Huisregels worden gemaakt om goed met elkaar samen te leven in de instelling. Soms hebben afdelingen eigen afdelingsregels.

Alleen noodzakelijke afspraken
Huisregels mogen niet meer regelen dan nodig is. Ze moeten gaan over het wonen in de instelling, niet over een behandeling of therapie.

Wat kan er in de huisregels staan?
In de huisregels kan bijvoorbeeld staan:

wat de bezoektijden zijn;
afspraken over alcohol- en drugsgebruik in de instelling;
hoe laat het rustig moet zijn op de afdeling;
waar gerookt mag worden.
Wat mag er niet in de huisregels staan?
Huisregels mogen uw vrijheid niet beperken. Huisregels kunnen u bijvoorbeeld niet verplichten om naar therapie te gaan of om mee te eten. Ze mogen u ook niet verbieden om bezoek op uw kamer te ontvangen.

Dit soort beperkingen kunnen wel in uw behandelplan of zorgplan staan. Het verschil met de huisregels is dat het behandelplan of zorgplan alleen voor u geldt impact van sportweddenschappen op amateurvoetbal, terwijl de huisregels voor alle bewoners gelden.

Huisregels voor bezoekers
Ook bezoekers moeten zich houden aan de huisregels, voor zover ze op hen betrekking hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan bezoektijden of stilte of een afdeling.

Wie mag meebeslissen over de huisregels?
Huisregels worden vaak opgesteld in overleg met de cliëntenraad. Als cliënt kunt via de cliëntenraad invloed uitoefenen. Een vertegenwoordiger van de cliënt kan dat ook doen.

Waar staan de huisregels?
De instelling moet ervoor zorgen dat u de huisregels krijgt. Zo weet u wat de afspraken zijn. En kunt u vragen stellen als u de regels onduidelijk vindt of het er niet mee eens bent. Veranderen de huisregels? Dan moet de instelling dat ook vertellen.

Meestal worden de huisregels meteen bij de opname gegeven. Vaak staan ze in een informatieboekje.
Heeft u geen huisregels gekregen? Vraag dan aan een begeleider of andere zorgverlener waar u ze kunt vinden. m.
Wilt u zich niet aan een bepaalde regel houden?
Overleg dan met uw begeleider of behandelaar. Vaak zijn uitzonderingen wel mogelijk.

Vindt u de huisregels onredelijk?
Huisregels mogen niet meer regelen dan nodig. Vindt u bepaalde regels onredelijk? Bespreek dat dan met uw begeleider of behandelaar. U kunt ook een klacht indienen.